ANVET PHARMA JSC

ANVET PHARMA JSC
Home About us Product catalogue News Recruitment Contact us Vietnamese English

News

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện,…

Detail

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

​Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chúng tôi gửi qua quý khách sau khi thỏa thuận hợp đồng

Detail