CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ANVET PHARMA JSC
Home About us Product catalogue News Recruitment Contact us Vietnamese English

News

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Với chính sách bảo mật, chúng tôi giải thích cách thu thập, sử dụng (theo các điều kiện nhất định) và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.


THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin: 

Thời gian lưu trữ thông tin:

​Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin khách hàng: 

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET

 Lô B2-19 KCN Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
 (0274) 377 6891 - 377 6892 - 377 6893 - 377 6894 -  (0274) 377 6895
 anvet.jsc@anvetpharma.com -  www.anvetpharma.com

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân: