THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - THÁNG 06/2024

ANVET PHARMA JSC
Home About us Product catalogue News Recruitment Contact us Vietnamese English

Recruitment

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - THÁNG 06/2024

     

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET cần tuyển dụng vị trí như sau:

      Tuyển dụng vị trí nhân viên xuất nhập khẩu: 3 người