THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU

ANVET PHARMA JSC
Home About us Product catalogue News Recruitment Contact us Vietnamese English

Recruitment

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN XUẤT KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET cần tuyển dụng vị trí như sau:

      Tuyển dụng vị trí nhân viên xuất khẩu: 2 người