THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KINH DOANH THÚ Y - THỦY SẢN - THÁNG 04/2023

ANVET PHARMA JSC
Home About us Product catalogue News Recruitment Contact us Vietnamese English

Recruitment

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KINH DOANH THÚ Y - THỦY SẢN - THÁNG 04/2023

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET cần tuyển dụng các vị trí sau:

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

​​Khu vực: Từ Quảng Bình trở vào các tỉnh phía Nam

Quyền lợi:

 

Yêu cầu công việc:

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: